محصولات ما

دستگاه درب بندی انواع پودر شوینده

دستگاه درب بندی انواع پودر شوینده

دستگاه درب بندی انواع پاکت

دستگاه درب بندی انواع پاکت

دستگاه درب بندی انواع جعبه

دستگاه درب بندی انواع جعبه

دستگاه توزین و پرکن پودر زعفران

دستگاه توزین و پرکن پودر زعفران

دستگاه روکش زن نبات(شاخه و نی)

دستگاه روکش زن نبات(شاخه و نی)

دستگاه درب بندی جعبه پودر ژله

دستگاه درب بندی جعبه پودر ژله

دستگاه درب بندی جعبه همبرگر

دستگاه درب بندی جعبه همبرگر

درباره ما


گروه ماشین سازی کنترل تکنیک در سال 1396 توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه فنی شهید منتظری در مشهد تاسیس شد.