کنترلـ تکنیکـ

گالری تصاویر محصولات شرکت کنترلـ تکنیکـ

دستگاه روکش زن نبات زعفرانی
دستگاه توزین زعفران
دستگاه نیمه اتوماتیک 2رو چسب سرد
دستگاه درب بندی جعبه پودر های شوینده
دستگاه درب بندی پاکت
دستگاه درب بندی اتوماتیک به روش چسب گرم