کنترلـ تکنیکـ

دستگاه نیمه اتوماتیک 2رو چسب سرد

این دستگاه جهت بسته بندی جعبه دستمال کاغذی و تمامی جعبه هایی به این سبک کاربرد دارد. نتیجه بسته بندی،جعبه بسیار کیپ و با قیمت تمام شده بسیار کم می باشد. قادر خواهیم بود این دستگاه را به روش چسب سرد و گرم اجرا نماییم. وب سایت گروه ماشین سازی کنترل تکنیک: http://controltechnic.ir مهندس علومی: 09155065245 مهندس نواری:09105005289