کنترلـ تکنیکـ

دستگاه روکش زن زعفران ورژن جدید

هدف از طراحی این ماشین روکش کردن نبات شاخه ای است که محدودیتی در طول و قطر نبات نداشته باشیم. نبات ها به صورت یکدست و یکنواخت از 3 جهت روکش زعفران می شود . شما قادر خواهید بود که علاوه بر زعفران از طعم دهنده های طبیعی مثل هل،گل گاوزبان،زنجبیلی و... به صورت مایع در مخزن آن استفاده کنید. مقدار تولید دستگاه بستگی به قطر نبات دارد ولی سرعت میانگین روکش کردن 180 تا 200 کیلونبات در ساعت می باشد. وب سایت گروه ماشین سازی کنترل تکنیک: http://controltechnic.ir مهندس علومی: 09155065245 مهندس نواری:09105005289